اداره دانش آموختگان

اطلاعیهها

 

  کارکنان

آقای مددی (رئیس اداره)

خانم اسدی،تلفن 66165055

خانم معماری، تلفن 6و5055-6616

خانم قدس، تلفن 6و5055-6616

خانم محسنی فر، تلفن 6و5055-6616

آقای لمیع، تلفن 6و5055-6616

خانم محمد بیگی فرد 6و5055-6616

 

 

مکان

خیابان قاسمی (ضلع شمالی دانشگاه)، بعد از دانشکده مهندسی انرژی ، ساختمان جدید آموزش، طبقه همکف

نمایش محتوا

 انجام امور فارغ‌التحصيلي كليه مقاطع

-  مدارک لازم برای ثبت فارغ‌التحصيلی در مقطع كارداني

           تکميل فرم تسویه حساب و ارائه آن به اداره پذيرش و نظام‌وظيفه و درخواست مدرک کاردانی
   
           كارنامه

           كارت دانشجويي

-  مدارک لازم برای ثبت فارغ‌التحصيلی در مقطع كارشناسی

           تكميل فرم احراز شرايط پايان تحصيلات دوره کارشناسی

           كارنامه

           دفترچه تطبيق

           كارت دانشجويي

-  مدارک لازم برای ثبت فارغ‌التحصيلی در مقطع كارشناسی‌ارشد

           تكميل فرم احراز شرايط پايان تحصيلات دوره کارشناسی‌ارشد

           كارنامه

           كارت دانشجويي

-  مدارک لازم برای ثبت فارغ‌التحصيلی در مقطع دکتری

           تكميل فرم احراز شرايط پايان تحصيلات دوره دکتری

           كارنامه

           كارت دانشجويي 

 صدور گواهينامه موقت فراغت از تحصيل

-  شرايط و مدارک لازم

1) نامه یا گواهی مبنی بر انجام تعهد با ذکر جمله بلامانع بودن صدور مدرک(برای دانش آموختگان بورسیه یا متعهد به سازمان یا ارگان خاص)

2) اصل و فتوکپی مدرک مقطع قبل (برای دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی)

3) نامه تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان (برای دانش آموختگان قبل از اردیبهشت 1376)

4) دوقطعه عکس 4*3 جدید و مشابه

5) یک قطعه تمبر ( پس از مراجعه به اداره دانش آموختگان توسط کارشناس مربوطه توضیحات لازم داده خواهد شد.)

6)  مدرک مبنی بر رسیدگی به وضعیت مشمولین خدمت وظیفه که در ذیل اشاره شده (برای آقایان)

الف) اصل کارت پایان خدمت دوره ضرورت و یک برگ فتوکپی از پشت و روی آن

ب) اصل کارت معافیت دائم و یک برگ فتوکپی آن

پ) اصل کارت معافیت موقت(کفالت یا پزشکی و یا معافیت برادر یا فرزند اسیر) در مدت اعتبار آن و یک برگ فتوکپی آن

ت) اصل گواهی اشتغال به تحصیل براساس کارت معافیت تحصیلی معتبر

ث) اصل گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت در نیروهای مذکور بدون داشتن غیبت اولیه (درج عنوان بدون غیبت اولیه در نامه مذکور الزامی است)

ج) اصل گواهی اشتغال به تحصیل و یا خدمت در وزارت آموزش و پرورش،سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و آموزشگاه فنون هواپیمایی (موضوع مواد 6،7،8و9 قانون وظیفه عمومی)

چ) اصل گواهی مبنی بر انجام خدمت مقرر در قانون معافیت دانش آموختگان مراکز تربیت معلم از خدمت وظیفه عمومی

ح) اصل دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن و یک برگ فتوکپی آن

خ) اصل کارت محرومیت از انجام خدمت وظیفه عمومی که به استناد قوانین قبلی صادر شده و یک برگ فتوکپی آن

د) اصل گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مزکور

 صدور دانشنامه و ريز نمرات رسمی

-  شرايط و مدارک لازم

1) نامه یا گواهی مبنی بر انجام تعهد با ذکر جمله بلامانع بودن صدور مدرک(برای دانش آموختگان بورسیه یا متعهد به سازمان یا ارگان خاص)

2) اصل و فتوکپی دانشنامه و نامه لغو تعهد آموزش رایگان مقطع قبل (برای دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی)

3) ارائه مدرک مبنی بر انجام لغو تعهد آموزش رایگان به یکی از روش های ذیل:

الف- گواهی اشتغال به کار تایپ شده با ذکر مشخصات شناسنامه ای، تاریخ شروع به کار و ممهور به مهر و امضاء از بخش دولتی و برای بخش خصوصی گزارش بیمه به همراه گواهی کار الزامی می باشد و در گواهی انجام کار، ذکر شماره بیمه نیز الزامی است (سابقه کار در حین تحصیل دوره روزانه مورد قبول نیست)

ب- پروانه اشتغال به کار برای دانش آموختگانی که شغل آزاد دارند، از تاریخ صدور پروانه قابل قبول می باشد.

پ- گواهی عدم کاریابی صادره از اداره کل کار و امور اجتماعی مرکز استانها ( بلامانع بودن نامه مذکور پس از بررسی در دانشگاه مشخص می شود)

نکته: دانش­ آموختگانی که با نامه عدم کاریابی برای لغو تعهد آموزش رایگان اقدام می­نمایند، درخواست دانشنامه صرفاً توسط شخص دانش ­آموخته و یا وکیل قانونی ایشان امکان پذیر است.

 

ت- در صورت انجام نشدن تعهد خدمت مربوط به آموزش رایگان از طریق یکی از بندهای فوق،واریز هزینه شهریه تحصیلی به حساب سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از مراجعه حضوری و ثبت نام در سامانه  portal.saorg.ir  امکان پذیر است.

4) نامه تسویه حساب از حسابداری دانشگاه و یا بنیادهای خاص (برای دانش آموختگان قبل از 1362)

5) نامه تسویه حساب از بانک صادرات (برای دانش آموختگان نوبت دومی که از این تسهیلات استفاده نموده اند)

6) نامه تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان

7) اصل گواهینامه موقت

8) دو قطعه عکس 4*3 جدید و مشابه

9) قبض و  تمبر دانشنامه ( پس از مراجعه به اداره دانش آموختگان توسط کارشناس مربوطه توضیحات لازم داده خواهد شد.)

10) مدرک مبنی بر رسیدگی به وضعیت مشمولین خدمت وظیفه که در ذیل اشاره شده (برای آقایان)

الف) اصل کارت پایان خدمت دوره ضرورت و یک برگ فتوکپی از پشت و روی آن

ب) اصل کارت معافیت دائم و یک برگ فتوکپی آن

پ) اصل کارت معافیت موقت(کفالت یا پزشکی و یا معافیت برادر یا فرزند اسیر) در مدت اعتبار آن و یک برگ فتوکپی آن

ت) اصل گواهی اشتغال به تحصیل براساس کارت معافیت تحصیلی معتبر

ث) اصل گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت در نیروهای مذکور بدون داشتن غیبت اولیه (درج عنوان بدون غیبت اولیه در نامه مذکور الزامی است)

ج) اصل گواهی اشتغال به تحصیل و یا خدمت در وزارت آموزش و پرورش،سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و آموزشگاه فنون هواپیمایی (موضوع مواد 8،7،6و9قانون وظیفه عمومی)

چ) اصل گواهی مبنی بر انجام خدمت مقرر در قانون معافیت دانش آموختگان مراکز تربیت معلم از خدمت وظیفه عمومی

ح) اصل دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن و یک برگ فتوکپی آن

خ) اصل کارت محرومیت از انجام خدمت وظیفه عمومی که به استناد قوانین قبلی صادر شده و یک برگ فتوکپی آن

د) اصل گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مزکور

 ارسال تأييديه فراغت از تحصيل

-  شرايط و مدارک لازم: به شرايط و مدارک لازم براي صدور گواهينامه موقت رجوع شود

توضيح: درصورتي كه فارغ‌التحصيل متعهد يا بورسيه سازمان يا ارگان خاصي باشد تأييديه فقط براي آن سازمان ارسال خواهد شد.

 صدور گواهی جهت ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان کارشناسی‌ارشد

- شرايط و مدارک لازم برای دانش‌جويان سال آخر که هنوز مراحل فارغ‌التحصيلی را طی نکرده‌اند

             فرم احتمال فراغت از تحصيل تکميل‌شده توسط دانشکده

             كارنامه

            پرینت قبولی سازمان سنجش آموزش کشور

 رتبه فارغ‌التحصيلی

-  تعيين رتبه فارغ‌التحصيلی

           نکات مربوط به تعيين رتبه

-  رتبه در بين فارغ‌التحصيلان هر سال تحصيلي (نيمسال اول، نيمسال دوم و تابستان) مشخص مي‌شود

-  ارسال اسامي رتبه اول كارشناسي جهت استفاده از سهميه شاگرد اولي در آزمون كارشناسي ارشد هر سال (مطابق ضوابط دفترچه آزمون) معمولاً در پايان تيرماه انجام مي‌گيرد

-  صدور گواهی رتبه فارغ‌التحصيلی

           شرايط و مدارک لازم: به شرايط و مدارک لازم براي صدور دانشنامه رجوع شود

-  ارسال گواهی تأييد رتبه فارغ‌التحصيلی

           شرايط و مدارک لازم: به شرايط و مدارک لازم براي صدور گواهينامه موقت رجوع شود

 جشن فارغ‌التحصيلی

-  شرايط و ضوابط

            جشن فارغ التحصيلي معمولاً در اردیبهشت ماه  هر سال برگزار مي‌شود.برای ثبت نام در جشن فارغ التحصیلی سال آینده لازم است دانشجویان مدارک کامل دانش آموختگی خود را ازتاریخ یکم اسفند  ماه سال گذشته تا 30 بهمن ماه سال جاری تحویل اداره دانش آموختگان داده باشند.لازم به توجه است که حداقل زمان بررسی پرونده دانش آموختگی 2 هفته می باشد.   


Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus