اداره خدمات آموزشی

کارکنان

خانم اکرم اميری (رئيس اداره)، تلفن 5086-6616

خانم خسروانی، تلفن 5034-6616

خانم نظامیانپور، تلفن 5086-6616

آقای عالمی، تلفن5075-6616

آقای یحیوی، تلفن5075-6616

 

مکان

خیابان قاسمی (ضلع شمالی دانشگاه)، بعد از دانشکده مهندسی انرژی، ساختمان جدید آموزش، طبقه همکف

 

 

فعالیت‌ها

  مرخصی تحصیلی (حذف نیمسال)

-  مدارک لازم: فرم مخصوص که قبلاً از دانشکده دريافت و به تائید دانشکده رسیده باشد

-  زمان مراجعه: دو هفته قبل از شروع نیمسال تا یک ماه به پایان نيمسال (آخرین مهلت ارائه درخواست در تقویم آموزشی هر سال درج شده است)

-  مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: حدوداً یک هفته پس از تحویل فرم (لازم است دانشجو با پیگیری خود، از پذیرش یا عدم پذیرش درخواست خود اطلاع حاصل کند)

   حذف W

-  مدارک لازم: فرم مخصوص حذف W

-  زمان مراجعه: بر اساس تقويم سال تحصيلی (معمولاً سه هفته به پايان نيمسال صورت می‌گيرد. يک هفته فرصت برای توزيع فرم و دو روز زمان برای وارد کردن حذف به سامانه آموزش)

-  مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: بلافاصله

   صدور گواهی اشتغال به تحصيل

-  مدارک لازم: داشتن ثبت‌نام

-  زمان مراجعه: در طول نيمسال

-  مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: يک روز

   تمديد مهلت کارت دانشجويی

-  مدارک لازم: داشتن ثبت‌نام

-  زمان مراجعه: پس از اتمام ترميم

-  مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: بلافاصله

   بررسی و رفع اشکالات ثبت‌نام

-  مدارک لازم: تأييد دانشکده

-  زمان مراجعه: پس از اخذ فرم تثبيت از دانشکده

-  مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: حدوداً دو روز پس از تحويل درخواست تأييد شده

  مهمان (اخذ درس از دانشگاه ديگر توسط دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف)

-  مدارک لازم: فرم مخصوص که قبلاً از دانشکده دريافت و به تائید دانشکده رسیده باشد

-  زمان مراجعه: بر اساس زمان پذيرش دانشگاه مقصد (برای نيمسال اول، معمولاً در طول تابستان درخواست پذيرفته می‌شود. برای نيمسال دوم بر اساس اطلاعيه‌ی دانشگاهها عمل می‌شود)

-  مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: يک روز

  مهمان (اخذ درس از دانشگاه صنعتی شريف توسط دانشجويان دانشگاه ديگر)

-  مدارک لازم: فرم مخصوص دانشگاه مبدأ که به تائید آموزش آن دانشگاه رسیده باشد

-  زمان مراجعه: بر اساس زمان‌بندی اعلامی از دانشگاه صنعتی شريف (برای نيمسال اول، معمولاً تا نيمه شهريور، برای نيمسال دوم تا پايان دی)

-  مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: معمولاً یک روز

   تغيير رشته

-  مدارک لازم: فرم مخصوص تغيير رشته به همراه کارنامه

-  زمان مراجعه: 20 روز مانده به شروع نيمسال تحصيلی

-  مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: نتايج تا قبل از ترميم اعلام می‌شود

  انتقال (انتقال دانشجوی دانشگاه صنعتی شريف به دانشگاه ديگر)

-  مدارک لازم: فرم مخصوص انتقال به همراه کارنامه

-  زمان مراجعه: تابستان (طبق اطلاعيه دانشگاهها در مورد زمان بررسی درخواستهای انتقال)

  انتقال (انتقال دانشجوی دانشگاه ديگر به دانشگاه صنعتی شريف) در موارد خاص

-  مدارک لازم: فرم مخصوص انتقال تأييد شده از دانشگاه مبدأ به همراه کارنامه و مدارک لازم در مورد علت تقاضا

-  زمان مراجعه: تابستان هر سال تا نيمه شهريور ماه

  تطبيق واحد دانشجويان انتقالی به دانشگاه شريف

-  مدارک لازم: تشکيل پرونده و ارسال مدارک از دانشگاه مبداء

-  زمان مراجعه: پس از قطعی شدن انتقال

-  مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: حدوداً يک هفته پس از مراجعه

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus