اداره سوابق تحصیلی

کارکنان

خانم اکرم امیری (رئيس اداره)، تلفن 5086-6616

خانم غیاثوند، تلفن5098-6616

مکان

خیابان قاسمی (ضلع شمالی دانشگاه)، بعد از دانشکده مهندسی انرژی، ساختمان جدید آموزش، طبقه همکف

 

فعالیت‌ها

  صدور کارنامه برای دانشجويان و دانش‌آموختگان

-  شرايط و مدارک لازم

           مراجعه به اداره سوابق تحصيلی و امور کارنامه

           همراه داشتن کارت دانشجويی يا کارت شناسايی

           ارائه رسيد پرداخت هزينه

-  مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: بلافاصله

  تأييد فرمهای مربوط به آزمون ورود به دوره کارشناسی ارشد  (از نظر تعداد واحد و معدل)

-  شرايط و مدارک لازم

            مراجعه به اداره سوابق تحصيلی و امور کارنامه

            همراه داشتن کارت دانشجويی يا کارت شناسايی

-  مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: بلافاصله

  صدور گواهی اشتغال به تحصيل برای نيمسالهای قبلی

-  شرايط و مدارک لازم

             مراجعه به اداره سوابق تحصيلی و امور کارنامه

             همراه داشتن کارت دانشجويی يا کارت شناسايی

-  مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: معمولاً يک ساعت

  صدور گواهی تأييد معدل و تعداد واحد برای ادارات خارج از دانشگاه

(اين گواهی تا زمانی صادر می‌شود که تعداد واحدهای گذرانده کمتر از 120 واحد باشد، پس از اين زمان گواهی صادر نمی‌شود)

-  شرايط و مدارک لازم

             مراجعه به اداره سوابق تحصيلی و امور کارنامه

             همراه داشتن کارت دانشجويی يا کارت شناسايی

-  مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: معمولاً يک ساعت

  رفع اشکالات کارنامه از نظر اطلاعات دروس و نمرات

-  شرايط و مدارک لازم

             مراجعه به اداره سوابق تحصيلی و امور کارنامه

             همراه داشتن کارت دانشجويی

              مدارک تأييد کننده ادعا

  پاسخگويی به دانشجويان مقطع کارشناسی که پس از بررسی پرونده تحصيلی، نامه اخطار يا اخراج دريافت کرده‌اند

-  شرايط و مدارک لازم

             مراجعه به اداره سوابق تحصيلی و امور کارنامه

  بررسی وضعيت دانشجويان مقطع کارشناسی که ثبت‌نام يا ترميم آنها غير مجاز شده است و در صورت امکان اصلاح وضعيت ايشان

-  شرايط و مدارک لازم

            مراجعه به اداره سوابق تحصيلی و امور کارنامه

  ثبت نمرات دروس دانشجويان المپيادی بصورت CR در سال اول ورود به دانشگاه

-  شرايط و مدارک لازم

            مراجعه به اداره سوابق تحصيلی و امور کارنامه

            درخواست کتبی دانشجو

            معرفی‌نامه از باشگاه دانش‌پژوهان جوان

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus