دفتر مدیر کل

کارکنان

آقای دکتر ضرابی زاده (مدیرکل آموزش)

آقای مهدی تقوی (معاون مديرکل)، تلفن 5071-6616

آقای جابری(کارشناس امور آموزشی)، تلفن 5073-6616

خانم قنبری (مسئول دفتر)، تلفن 61و5060-6616، تلفن و نمابر 6149-6603

 

مکان

 خیابان قاسمی (ضلع شمالی دانشگاه)، بعد از دانشکده مهندسی انرژی، ساختمان جدید آموزش، طبقه پنجم

فعالیت‌ها

پاسخگویی به انواع سئوالات آموزشی و راهنمایی دانشجویان مقطع کارشناسی (دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی مراجعه کنند)

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus