تصویر محتوا
معرفی مدیریت امور آموزشی

کارکنان این مدیریت در چهار اداره پذیرش و نظام‌وظيفه، بررسی سوابق تحصیلی و امور کارنامه، خدمات آموزشی و دانش‌آموختگان به علاوه دفتر مدیرکل آموزش جهت انجام کليه امور آموزشی در خدمت شما هستند.

گوشه‌ای از وظایف ادارات مختلف از این قرار است:

اداره پذیرش و نظام‌وظيفه: نام‌نويسی و تشکیل پرونده در بدو ورود، صدور کارت دانشجويی، مسائل مربوط به نظام‌وظيفه، صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای اداره راهنمایی و رانندگی یا حوزه نظام‌وظيفه، ...

اداره سوابق تحصیلی و امور کارنامه: صدور کارنامه، صدور گواهی اشتغال به تحصیل در نيمسالهای گذشته، تأييد فرمهای مربوط به آزمونهای تحصیلات تکميلی(کارشناسی ارشد)، صدور گواهی تأييد معدل و تعداد واحد، رفع اشکالات کارنامه از نظر اطلاعات دروس و نمرات، بررسی وضعیت تحصیلی دانشجويان مقطع کارشناسی، ثبت نمرات دروس دانشجویان المپیادی بصورت CR، ...

اداره خدمات آموزشی: صدور گواهی اشتغال به تحصيل، مرخصی تحصيلی، حذف اضطراری (W) درس، بررسی و رفع اشکالات ثبت‌نام، تغيير رشته، دانشجوی مهمان، انتقال، ...

اداره دانش‌آموختگان: ثبت فراغت از تحصيل، صدور گواهینامه موقت فراغت از تحصيل، صدور دانشنامه و ريز نمرات رسمی، صدور تأييديه فراغت از تحصيل، تعيين رتبه، امور مربوط به جشن فارغ‌التحصيلی، ...

دفتر مدیرکل آموزش: پاسخگویی به انواع سئوالات آموزشی و راهنمایی دانشجویان مقطع کارشناسی، ...

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus