اداره پذیرش و نظام وظیفه

کارکنان

خانم نیک فرمان (رئيس اداره)، تلفن 5087-6616

خانم مختاری، تلفن 5070-6616

خانم قاسمی، تلفن 5087-6616

خانم رضایی، تلفن 5069-6616

خانم علی پور، تلفن5087-6616

خانم هاتفی، تلفن 5069-6616

 

مکان

خیابان قاسمی (ضلع شمالی دانشگاه)، بعد از دانشکده مهندسی انرژی، ساختمان جدید آموزش،طبقه همکف

 

پرسش و پاسخ متداول درباره قوانین پذیرش و نظام وظیفه

فعالیت‌ها

تشکيل پرونده و پذيرش دانشجويان ورودی مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

   صدور کارت دانشجوئی (دانشجويان جديدالورود)

-  مدارک لازم

       فرم اطلاعات دانشجو

  صدور کارت دانشجوئی (کارت المثنی)

-  شرايط و مدارک لازم

      مراجعه به اداره پذيرش و نظام‌وظيفه

      دريافت و پر کردن فرم درخواست کارت المثنی

      آگهی در روزنامه شريف

      رسيد پرداخت 200000 ريال

-  مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ همانروز

 

  صدور کارت دانشجوئی (تعویض کارت)

-  شرايط و مدارک لازم

       مراجعه به اداره پذيرش و نظام‌وظيفه

       تحويل کارت قبلی

-  مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ همانروز

   صدور معافيت تحصيلی جهت دانشجويان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

درخواست معافيت تحصيلی از طریق فرم درخواست معافیت تحصیلی که توسط اداره پذیرش و نظام وظیفه صادر می شود و مراحعه به دفاتر پلیس 10+انجام می شود .ضروریست کلیه پذیرفته شدگان مشمول پس از پذیرش در دانشگاه قبل از شروع نیمسال دوم نسبت به اخذ معافیت تحصیلی اقدام کنند.

  

     اعمال تغيير رشته در سيستم کامپيوتر و تعويض کارت دانشجويان تغيير رشته‌داده

-  مدارک لازم

          فرم تأييد شده نهايی تغيير رشته (از اداره خدمات آموزشی مستقيماً به اداره پذيرش ارسال می‌شود)

-  مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: بلافاصله

   ثبت رشته دوم دانشجويان دو رشته‌ای در سامانه آموزش

-  مدارک لازم

          نامه پذيرش دانشجو در رشته دوم از دفتر استعداد درخشان (از دفتر استعدادهای درخشان مستقيماً به آموزش ارسال می‌شود)

-  مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: بلافاصله

   اصلاح اطلاعات دانشجويان در سامانه آموزش

-  شرايط و مدارک لازم

          مراجعه به اداره پذيرش و نظام‌وظيفه

          همراه داشتن کارت دانشجويی

          مدارک تأييد کننده درخواست

  

   صدور گواهی اشتغال به تحصيل جهت اداره راهنمايی و رانندگی

-  شرايط و مدارک لازم

            مراجعه به اداره پذيرش و نظام‌وظيفه

            يک قطعه عکس

            تکميل فرم در خواست معرفی‌نامه به اداره راهنمايی و رانندگی

            همراه داشتن کارت دانشجويی تمديد شده يا فرم تثبيت نيمسال جاری

-  مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: معمولاً دو روز

   صدور گواهی اشتغال به تحصيل جهت حوزه وظيفه عمومی

-  شرايط و مدارک لازم

            مراجعه دانشجو به اداره پذيرش و نظام‌وظيفه

-  مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: معمولاً دو روز پس از مراجعه دانشجو به اداره پذيرش و نظام‌وظيفه

   اعلام وضعيت ، انصراف، اخراج و انتقال دانشجويان به حوزه نظام‌وظيفه

اعلام وضعيت آموزشی به سازمان نظام وظیفه عمومی توسط اداره پذیرش و نظام وظیفه انجام می‌گيرد.

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus