پیام رییس دانشگاه صنعتی شریف به مناسبت روز کارمند

دکتر فتوحی به‌ مناسبت روز کارمند خطاب به کارکنان دانشگاه صنعتی شریف پیام تبریکی صادر کرد.

همکاران عزیزم در دانشگاه صنعتی شریف  
اعتبار دانشگاه و رسیدن به جایگاه فعلی آن، مرهون تلاش‌های اعضای آن است که در این میان، تلاش‌های خالصانه کارکنان دانشگاه صنعتی شریف، نقشی پررنگ دارد. این تلاش‌ها در روزگار کنونی، با همه‌گیری کوید 19، شکلی متفاوت به خود گرفت و هم‌افزایی اجزای مختلف دانشگاه، نتایجی در خور تحسین به همراه داشت.
از تلاش‌های کارکنان عزیزم در دانشگاه سپاسگزاری می‌کنم و امیدوارم با کمک یکدیگر بتوانیم وظیفه دانشگاه به عنوان نهاد مرجع را در قبال میهن سرافرازمان به خوبی به انجام رسانیم.

 

                                                                                                                                                                                                                   محمود فتوحی
                                                                                                                                                                                                              رییس دانشگاه صنعتی شریف 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus