پژوهش و فناوری

معرفی

معاونت پژوهش و فناوری، مسئول ارایه رهنمودهای علمی و تخصصی مناسب برای گسترش و توسعه پژوهش و فناوری می باشد. معاونت پژوهش و فناوری، مسئول ارایه رهنمودهای علمی و تخصصی مناسب برای گسترش و توسعه پژوهش و فناوری می باشد. پیشنهاد و تهیه آیین نامه های گوناگون پژوهشی، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه های داخل و خارج از کشور، همکاری در اریه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی به جامعه از طریق اجرای طرح های پژوهشی کاربردی، برگزاری سمینارها و همایش های علمی، انتشار یافته های علمی و نظارت بر تمام امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی دانشگاهی جزئی از فعالیت های معاونت پژوهش و فناوری می باشد.
معاونت پژوهش و فناوری شامل 7 مدیریت: ارتباط با صنعت/ امور پژوهشی/ فناوری/ کتابخانه/ مرکز رشد و مرکز کارآفرینی/ فناوری اطلاعات و خدمات ماشینی و نشریات می باشد.
 

 

توضیحات بیشتر

نمایش محتوا
معاونت پژوهش و فناوری

معاونت  پژوهش و فناوری

پرتال پژوهشی
 پرتال دوره ها و همایش های تخصصی
 
 
نمایش محتوا
پژوهشکده الکترونیک

پژوهشکده‌ها و  مراکز پژوهشی

پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط زیست
پژوهشکده علوم و فناوری نانو
 

 

نمایش محتوا
کتابخانه مرکزی

 ساختار و خدمات پژوهش و فناوری 

مرکز کارآفرینی شریف
مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته
ستاک

 

نمایش محتوا
ساینتیا ایرانیکا

نشریات آموزشی و پژوهشی

مجله علمی و پژوهشی شریف
 موسســــه انتشـارات علـــمی دانشگاه صنعتی شریف
 
 
نمایش محتوا
به روایت تصویر

تور مجازی از واحدهای آموزشی دانشگاه

لینکهای مرتبط
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus