آموزش

معرفی

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مسئولیت اداره کلیه امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه را بر عهده دارد. همچنین تدوین و پیشنهاد اصول کلی در مورد برنامه های آموزشی، تنوع بخشی در بخش آموزش و نظارت بر حسن اجرای آن، تدوین آیین نامه های مختلف آموزشی با کمک مسئولین ذی ربط، ارزیابی کمیت و کیفیت فعالیت های آموزشی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان و اداره کلیه کمیته ها و شوراهایی که به موجب آیین نامه ها و ضوابط مسئولیت آن ها به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی محول شده است، از جمله وظایف این حوزه می باشد.

 

 توضیحات بیشتر

 

نمایش محتوا
معاونت آموزشی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مدیریت تحصیلات تکمیلی
سیستم آموزش
اداره دانشجویان بین‌الملل

 

نمایش محتوا
مرکز آموزشهای الکترونیکی

مرکز آموزشهای الکترونیکی

سامانه درس افزار شریف
سامانه درس افزار آزاد شریف
سامانه دوره های آموزش الکترونیکی
نمایش محتوا
پژوهشکده علوم و فنآوری نانو

مراکز آموزشی

مرکز گرافیگ
گروه فلسفه علم
مرکز زبان ها و زبان شناسی
بیشتر

 

به روایت تصویر

تور مجازی از واحدهای آموزشی دانشگاه

لینکهای مرتبط

معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بنیاد نخبگان استان تهران

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus