اساتید

معرفی

دانشگاه صنعتی شریف دارای ۴۷۵ عضو هیأت علمی است. از این تعداد ۱۶۲ نفر (۳۴%) در مرتبه استاد تمام، ۱۳۹ نفر (۲۹%) در مرتبه دانشیار، ۱۶۳ نفر در مرتبه استادیار (۳۴%) و ۱۱ نفر به عنوان مربی (۲%)، اعضای هیأت علمی را تشکیل می دهند.

به روایت تصویر

تور مجازی از واحدهای آموزشی دانشگاه

لینکهای مرتبط

تلفن اساتید

سامانه حقوق و دستمزد

کتابخانه مرکزی

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus